google3211cfe2716aef89.html ____________________________________
RETKINIA-KREDYTY-CHWILOWKI

Z BDA TRANSFER

Chwilówki 
 
Oferujemy Państwu szybkie pożyczki gotówkowe tzw. Chwilówki w kwotach od 200,00zł do 3 600,00zł z terminem spłaty
1, 3 lub 6 miesięcy, oraz pożyczki Familijne (dla małżeństw) w kwotach od 2000,00zł do 6000,00zł.
Udzielamy również szybkich pożyczek hipotecznych w kwocie od 10 000,00zł do 50 000,00zł z terminem zwrotu do 7 lat.
Chwilówka to krótkoterminowa, zdyskontowana pożyczka udzielana na podstawie prostej umowy. Wypłata środków w Bydgoszczy i niektórych punktach na terenie kraju "od ręki", a w pozostałych - przelewem na rachunek klienta, niezwłocznie po przyznaniu pożyczki.
Pożyczki - Chwilówki udzielane są osobom fizycznym na dowolny cel, posiadającym rachunek osobisty tzw. ROR oraz osiągającym udokumentowany dochód z tytułu:
 • umowy o pracę,
 • emerytury,
 • renty.
Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel in blanco, poręczony przez System Poręczeń Kredytowych
AWAL sp. z o.o.
 
Wymagane dokumenty.
 
 
osoba pracująca::
 • dowód osobisty
 • drugi aktualny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • zaświadczenie o zarobkach (brutto, okres zatrudnienia, inf. o braku obciążeń) 
 • wyciąg z konta bankowego za 30 dni z wpływem ostatniego wynagrodzenia 
emeryt/rencista: (do 70lat)
 • dowód osobisty
 • legitymacja ZUS
 • aktualna waloryzacja
 • wyciąg z konta bankowego za 30 dni z ostatnim wpływem bądź odcinek emerytury/renty
 • renty socjalne nie mogą być podstawą do ubiegania się o pożyczkę.
Osobom, które w sposób terminowy wywiązują się z przyjętych zobowiązań BDA Transfer wydaje karty klienta.
 
Posiadacz karty klienta po okazaniu jej wraz z dowodem osobistym jest uprawniony do uzyskania pożyczki do wysokości kwoty ujawnionej na karcie, bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o dochodach oraz wyciągu z rachunku bankowego.


 
 
autosurf, polski autosurf, darmowa promocja, darmowa reklama
 

______________________________ _______